søndag den 13. september 2009

lidt musik til arbejdet

http://www.youtube.com/watch?v=nO8Ln1WXsWU&feature=related

organisation eller marked

Jeg har planner om at lave et viatuelt site, dersom udgangs punkt er rum for musik, billede, bøger og muligvis et ide foru, for disse.

Oplægget er til at starte med forskellen på at organiserer sig. Overordnet er det forskellen mellem org og com. Altså om det er viden og et fælles udgangspunkt der skaber organisationen eller om det er penge og markedsmekanismer og forskellighed i magtdeling der skal styrer verden i fremtiden

Selvfølgelig er det en åben diskussion, men jeg vil gerne tage udgangspunkt i organisationen - som er mit foretrukne element til fremtiden.

Jeg betragter Københavnskommune som en organisation på samme måde som FN er den ultimative overordnede organisation. Disse er åbne for påvirkninger og ideer/inputs fra borger eller mennesker i al almindelighed.

Hvis vi som første projekt skabte opmærksomhed på det at forene sig har fordele - som tidligere igennem historien har været med til ar skabe andelsbevægelser, højskoler og idrætsforeninger - kunne vi kvalificerer og åbne disse forummer www.kk.dk og www.un.org til det de vi ment som - nemlig et nærvær og en deltagelse i demokratiet og den organisation, der planlægger og udformer vores fremtid.

Samtidigt med udgangspunkt i ine tidliger erfaringer gennem Frontløberne ved jeg at at det at skabe en forening stadig har fordel og muligheder til fællesskabet i foreningens bedste. De evalueringer og rejse der blev foretaget skete gennem det overskud der kom igennem bidraget til organisationen.

Et udspil er at skabe en forening at skabe en forening der gennem kultur musik og folket påvirker vores udvikling væk fra konkurrence men i stedet skaber udvikling gennem frivilligt samarbejde med viden som grundlag for ideudviklingen af fremtidenssamfund.

Den politiske pointe er også at kultur og menneskelighed altid har udviklet sig over grænserne og den skandinaviske model med socialsikring er et mål andre lande og virksomheder prøver at efterligne eller skabe.

Vis de bidrag ved at tilkendegiv at du giver 25 kr. til etableringen af foreningen og send en kritisk kommentar eller en udvikling af ideen ind over, som det hed tilbage i firserne!

m

Det eneste der overlever maskinerne og bliver en del af teknologien er menneskeligheden og i sidste indstans vores bevidst for stået som individuel opståen og som kollektiv moralcodex.

Vores bevidste og dermed vores livsmuligheder bliver med tiden fuldkomne med den hastighed vi kan føde nettet. Og nettet ogdermed mener jeg teknologien, gør det muligt at finde strukturerog mønstre som er irresible.

Når genteknolien er kortlagt og vi har mligheden for at genskabe os selv vedefterkommeres hjælp kan vi i førsye omgang udvikle os videre med grund i det liv og dermed den bevidsthed vi rummede sidst. og dermed forny udviklingen for vores virke bidrag og mulighed for at skabe. Ellers vil teknologiske identitet i form at en robot computer viderefører vores indtil da udviklede ideer og kvalifikationer.

Dette vil afgører vores etiske diskusion om hvad vi kan forandre og hvad vi skal lade være med at forandre for at vedblive med at have den balance vi fra naturens eller moderjordsside hr fået tildelt.

Photoshop


søndag den 15. marts 2009